کالای فیزیکی

کابلشو های استاندارد

کابلشو های استاندارد
کابلشو های استاندارد
کابلشو های استاندارد
کالای فیزیکی

کابلشو های استاندارد

۱۲۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کابلشو برای اتصال کابل برق به شینه های مسی، کلید فیوز و یا کلید اتوماتیک استفاده میشود. کابلشوها از فلز

  • مس به شکل لولهای تولید میشوند قسمت ته آن پرس م یشود و سمت پخ آن سوراخ م یشود. برای جلوگیری از

اکسید شدن و سولفات شدن کابلشوها آبکاری میشوند .

  • نحوه اتصال کابلشو به سر کابل به این صورت است که ابتدا سر لخت شده کابل را در داخل کابلشو قرار داده و با

لقمه مناسب سایز کابلشو با پرس کابلشو پرس م یزنیم و با چسب برق و شیرینگ قسمت پرس خورده را عایق

میکنیم.

  • از این قطعه برای ایجاد جریان هادی کابل با سایر تجهیزات استفاده میشود. در واقع، کابلها برای اتصال به

ترمینال مورد نظر توسط کابلشو حفظ میشوند. کابل شو ها به دو گروه پرس و لحیم تقسیم م یشوند که از لحیم

کاری برای اتصال کاب لهایی با سطح مقطع بزر گتر استفاده م یکنند.

محصولات مرتبط

محصولی برای نمایش وجود ندارد
پیام در واتساپ